Publicatie en Kennisdeling

Publicatie en kennisdeling

De Academie bevordert het ontwikkelen en delen van kennis door Rijksjuristen.
Dat stimuleert de rechtsontwikkeling en stelt de wetenschap in staat beter op de kennisbehoeften binnen de overheid in te spelen. Daartoe wij verrichten wij op kleine schaal onderzoek of laten dat doen en houden wij de publicatiereeks ‘Recht en Overheid’ bij.

Ook een bijdrage aan de publicatiereeks leveren? Dat kan!

Na een positieve beoordeling van de publicatiecommissie wordt je bijdrage aan de reeks toegevoegd. De publicatiecommissie toetst de publicatie inhoudelijk aan de volgende criteria:

  • aansprekendheid (niet al te specialistisch, niet enkel beschrijvend maar ook problematiserend, enz);
  • relevantie (juridisch, maatschappelijk, politiek) en
  • helderheid (duidelijke probleemstelling en conclusie).

Daarnaast kunnen auteurs aan de onderzoeksgroep deelnemen waarin concept publicaties worden besproken. 

Publicatiereeks Recht en Overheid

De publicatiereeks ‘Recht en Overheid’ is op 1 september 2011 gestart. Zij strekt ertoe wetenschappelijke bijdragen en andere publicaties die relevant zijn voor het werkterrein van juristen bij de Rijksoverheid breed toegankelijk te maken.

Indien je een interessante publicatie hebt geschreven of kent die je graag aan de reeks wilt toevoegen, kun je deze sturen naar Pauline Schuyt. De publicatiecommissie beoordeelt vervolgens op grond van de volgende criteria of goedkeuring kan worden verleend.

Beoordelingscriteria

De publicatiecommissie verleent goedkeuring indien aan de volgende criteria is voldaan:

  • Het onderwerp is relevant voor overheidsjuristen en/of wetgevingsjuristen, waarbij de voorkeur uitgaat naar onderwerpen die bijdragen aan vernieuwing, verbreding of harmonisering van wetgeving(skwaliteit) of de juridische praktijk van de Rijksoverheid.
  • De onderzoeksvraag is onderbouwd beantwoord.
  • De publicatie is logisch opgebouwd en in duidelijke taal geschreven.

Publicatiecommissie

  • prof.mr. P. (Pauline) Schuyt, rector Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
  • prof.dr. P.C. (Pauline) Westerman, hoogleraar rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen, tevens programmamanager Onderzoek en Ontwikkeling Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
  • dr.mr. M. (Monique) Wesselink, programmamanager Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen

Onderzoeksgroep

De Academie heeft een onderzoeksgroep onder leiding van Pauline Westerman, programmamanager. Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en enkele promovendi van buiten het werkveld bespreken elkaars onderzoek en publicaties in wording met elkaar. 

Jubileumbundels Academie voor Wetgeving 20 jaar

Op 16 september 2021 bestaat de Academie voor Wetgeving 20 jaar. Om dit te vieren hebben we aan een aantal mensen gevraagd om een bijdrage te leveren aan een van de tweetal bundels.

In een bundel kijken we samen met een aantal van onze partners terug in de tijd, maar vooral ook vooruit naar de toekomst van de Academies. In de andere bundel beschrijven oud trainees hun carrière paden na hun traineeship en wat zij aan hun opleiding hebben gehad. De beide bundels zijn onthuld tijdens de opening van het academisch jaar op 9 september j.l.

Jubileumbundels:

Meer informatie?

Pauline Schuyt

prof. mr. dr. Pauline Schuyt

Rector-directeur

p.schuyt@acwet.nl
070 - 312 98 33